Geen 80% herbruikbare borrels gerecupereerd tijdens Hasseltse Jeneverfeesten 2019

Standaard

borrelmanneke

De Hasseltse Jeneverfeesten 2019 vierde haar dertigste editie. Voor de tweede keer werden herbruikbare borrels van kunststof gebruikt, telkens ingezameld en gewassen.

Honderdduizend van de honderddertigduizend herbruikbare glazen werden in 2019 gerecupereerd. In vergelijking met 2018 is dit een gevoelige verbetering, toen slechts 50% van de herbruikbare glazen terug in roulatie konden worden gebracht.

Veel van die glazen zijn gesneuveld op straat en hebben het inzamelpunt niet gehaald. Voor sommigen zal het wellicht ook een mooi souvenir zijn om mee naar huis te nemen.

De recupereerbare glazen zijn eigendom van de vzw Jeneverfeesten. Er volgt nu een evaluatie, waarop vragen zoals hoe ze het systeem nog meer kunnen verfijnen voor beter resultaat en of die glazen ook kunnen worden gebruikt voor andere stadsactiviteiten.

Hier worden lege herbruikbare kunststoffen borrelglazen tijdens Jeneverfeesten 2018 ingeworpen en opgehaald

Standaard

borrelglazen

In gele containers kunnen de jeneverdrinkers tijdens de Jeneverfeesten 2018 de herbruikbare kunststoffen borrelglazen werpen. Regelmatig wordt het leeggoed opgehaald om te reinigen op de hoek van de Hoogstraat met Fruitmarkt, waarna ze terug in de diverse jeneverstanden terug in roulatie worden gebracht. Over het ganse parcours van de Jeneverfeesten in de binnenstad staan de gele containers opgesteld. Restafval hoort erin niet thuis! Laat de Jeneverfeesten 2018 maar starten!

https://www.jeneverfeesten.be