Incident op oudejaarsavond op Hasselts Dusartplein UPDATE

Standaard

Oudejaarsnacht rond 1u  werd de neef van Jean-Jacques van Bierpunt Hasselt met een glas in zijn gezicht bewerkt in de Koestal op het Hasseltse Dusartplein, ondanks extra camerabewaking op het plein. Het was Jean-Jacques die hem naar spoed bracht voor de nodige hechtingen. De dader is een blanke jongen en niemand kende hem ‘zogezegd’. Graag zou de familie de naam van de dader te weten komen.

Dorien Baens van Politiezone LRH heeft inmiddels laten weten dat er tijdens oudejaarsnacht meerdere ‘vechtpartijtjes’ plaatsvonden, waarbij geen politiehulp werd ingeroepen.

Incidenten in Hasseltse uitgangsbuurt stapelen zich op, ondanks extra maatregelen

Standaard

Op het achterhoofd van Maasmechelaar Benjamin Conings (19) werd in de nacht van vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2015 een fles stukgeslagen ter hoogte van discotheek Universal in de Hasseltse Badderijstraat door een onbekende om nog ongekende reden. De Maasmechelaar had geluk dat hij zich omdraaide, anders was zijn gezicht zwaar toegetakeld. In het ziekenhuis kreeg hij de nodige medische verzorging door het aanbrengen van vier hechtingen. De identiteit van de dader is onbekend. Hij is spoorloos en wordt opgespoord door de politie. De Badderijstraat is een zijstraat van het Kolonel Dusartplein en vormt de verbinding met de drukke Zuivelmarkt. Vraag is of het helpt om de extra veiligheidsmaatregelen die gelden op het Dusartplein na ook enkele incidenten van zinloos geweld, worden uitgebreid naar andere delen van de uitgangsbuurt in Hasselt en hoe dat zal gebeuren.

Vechtersbazen op stap in Hasselt

Standaard

Paasochtend 2016 werden twee klanten in Café Café in de Hasseltse Meldertstraat benaderd door een groep van acht personen die hen zonder enige aanwijzing aanvielen en verwondden. De politie werd gebeld en was snel ter plaatse. De vechtersbazen wachtten echter niet op hen en namen de benen. De twee slachtoffers werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, die ze na verzorging mochten verlaten. De politie zal nu onderzoek doen aan de hand van onder andere videobeelden van Café Café. Na twee eerdere incidenten van zinloos geweld op het Dusartplein werden extra veiligheidsmaatregelen genomen met onder andere extra bewakingscamera’s. Het stadsbestuur is volop bezig met het opstellen van een totaal bewakeningscameraplan in heel de stad. Geweld en agressie kan Hasselt missen als tandpijn!

Zes personen op non-actief gesteld na incident Versuz

Standaard

Op donderdag 3 maart 2016 vond er, naar aanleiding van het laatste incident aan de Versuz, een overleg plaats tussen burgemeester Hilde Claes, de politie Limburg Regio Hoofdstad, de Versuz en de betrokken bewakingsonderneming. Er werden enkele maatregelen genomen waaronder het tijdelijk op non-actief plaatsen van vijf portiers en een medewerker van de Versuz.

Op initiatief van burgemeester Hilde Claes vond er een overleg plaats naar aanleiding van de feiten van zondagochtend 28 februari 2016, waarbij ook enkele portiers betrokken waren. Naast de burgemeester zelf zaten ook de politie, de Versuz en de verantwoordelijke van de bewakingsonderneming aan tafel.

Tijdens het overleg namen de verschillende partijen enkele maatregelen en werden er afspraken gemaakt voor de toekomst. “Zowel ikzelf als de politie tillen erg zwaar aan de feiten van afgelopen weekend,” vertelt burgemeester Hilde Claes. “Ook de andere personen aan tafel deelden deze mening. Veiligheid is een zaak van ons allemaal, waarin iedereen ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”

 In onderling overleg werd beslist om zes personen tijdelijk op non-actief te stellen tot de onderzoeken van Binnenlandse Zaken en het parket Limburg afgerond zijn. Het gaat om vijf medewerkers van de bewakingsonderneming en één medewerker van de Versuz. Deze maatregel gaat vanaf 3 maart 2016 in. “Wij hebben het dossier overgemaakt aan Binnenlandse Zaken,” vertelt korpschef Philip Pirard. “Zij beslissen immers over een eventuele intrekking van de vergunning van de betrokken portiers. Onze diensten werken het onderzoek naar de feiten verder af en zullen dan alles overmaken aan het parket.”

Daarnaast komen er vanaf donderdagavond 3 maart 2016 extra portiers aan de Versuz en meer politietoezicht. “Hiermee willen we de veiligheid van de bezoekers garanderen maar ook zeker het signaal geven dat er voor amokmakers geen plaats is in de Versuz en in Hasselt,” zegt burgemeester Hilde Claes. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal naast haar extra patrouilles aan het Kolonel Dusartplein de komende tijd dus ook vaker passeren aan de Versuz. Daarnaast blijven ze ook op zeer regelmatige basis controleren of de wetgeving waaraan de bewakingsfirma’s onderworpen zijn in de politiezone correct wordt nageleefd.

http://www.versuz.be

http://www.politielrh.be

Versuzportiers breken door politiemuur om op vuist te gaan

Standaard

Het was me weer wat afgelopen weekend aan de ingang van de Hasseltse Versuz. Om de sfeer te bedaren voor een groep buitengegooiden van buitenlandse origine – volgens de media Grieken en Marokkanen – werd beroep gedaan op de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad. Zij waren snel ter plaatse met vier combi’s en acht mannen. Ze vormden een muur voor de buitengegooiden en trachtten rust te brengen in de oplopende gemoederen. Maar plotseling kwamen de portiers van de Versuz van overal opdagen, drongen door de politiemuur, namen het recht in eigen handen en gingen op de vuist tegen de buitengegooide groep. Volgens videobeelden en de media hadden deze portiers echter geen wapens bij de handen. De politie was aanwezig en keek ernaar, doordat ze weggeduwd werden door de portiers. Burgemeester Hilde Claes was ziedend en heeft Binnenlandse Zaken al gevraagd of die buitenwippers wel voldoen aan de nodige voorwaarden voldoen om hun job uit te oefenen. Verder is er een degelijk politieonderzoek bevolen en wordt er gesproken in overleg met alle betrokken partijen over de veiligheid en mogelijke extra maatregelen ter voorkoming van incidenten.

Top Sport Kiewit zorgt voor veilige terugkeer naar auto in nachtelijke Hasseltse weekends

Standaard

wijzen

Naar aanleiding van het incident met zinloos geweld op Stans Eerdekens op het Dusartplein in Hasselt, engageren zich zes boksers van Top Sport Kiewit om mensen op elke vrijdag- en zaterdagnacht, telkens tussen elf uur en halfzes, gratis te begeleiden van eender welke horecazaak binnen de Groene Boulevard naar hun wagen of een taxi. Hiervoor hebben ze een FB-pagina aangemaakt. Je kan hen steeds bereiken via FB.

https://www.facebook.com/Meelopen-naar-autotaxi-Hasselt

Wie gooit er nu brandend vuurwerkstokje achter kleed van vrouw in Versuz?

Standaard

Het gebeurde zaterdagnacht 16 augustus 2014 in de Versuz in Hasselt.

Een 37-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg werd verbrand door een brandend vuurwerkstokje bij het ledigen van een fles, toen een onbekende in legerjack niet beter vond, dan het voorwerp achter haar decolleté te werpen.

Gelukkig kon de vrouw het goedje uit haar kleed op de vloer schudden, met een pikkerig gevoel tot gevolg.

Diezelfde dader had dan een tijdje later het lef om die vrouw ten dans komen te vragen, iets waartegen een vriend echter een stokje voorstak. Inmiddels heeft ze medische verzorging gekregen. De vrouw heeft wel een ernstig letsel opgelopen.

De vrouw heeft nu een klacht bij de politie tegen onbekende ingediend en de discotheekdirectie van het feit op de hoogte gebracht. Videobeelden van de plaatselijke bewakingscamera worden nu bekeken, volgens HBVL op 19 augustus 2014.