Burgemeester Hilde Claes wil Hasseltse volkscafés beschermen + reactie

Standaard

Burgemeester Hilde Claes heeft een werkgroep opgericht die moet onderzoeken hoe de Hasseltse volkscafés in de toekomst beschermd kunnen worden. De werkgroep werkt momenteel aan een omschrijving van wat een volkscafé juist is.

Burgemeester Hilde Claes wil ervoor zorgen dat de huidige volkscafés in Hasselt in de toekomst beschermd worden en dat de panden dus geen andere bestemming kunnen krijgen. In Hasselt maken de cafés immers deel uit van het straatbeeld en de aanblik van de stad. Het zijn herkenbare punten, gekend door verschillende generaties Hasselaren. “Hoewel ik mij ervan bewust ben dat Hasselt als provinciehoofdstad een voortrekkersrol heeft, en deze ook actief opneemt, wil het huidig beleid van de stad er toch over waken dat Hasselt een warme en gezellige stad blijft waarin er ruimte is voor ontmoeting,” zegt de burgemeester. “Daarnaast zijn volkscafés in mijn ogen een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed,” gaat ze verder. “En dan spreek ik nog niet over het sociale aspect. Met elk volkscafé dat de deuren sluit, verdwijnt er een sociaal vangnet voor veel mensen. In onze huidige vluchtige en digitale maatschappij is dit net zo belangrijk. Het warme en gezellige Hasselt heeft nood aan plaatsen waar mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten. Iedereen wil nu en dan toch eens graag ‘onder de mensen zijn’.”

Werkgroep

De burgemeester nam het initiatief om een werkgroep op te richten die moet uitzoeken hoe de bescherming van de volkscafés in de praktijk omgezet kan worden. De werkgroep bestaat uit een 12- tal personen en is erg divers samengesteld. “Er participeren onder andere mensen met veel kennis over erfgoed en ruimtelijke ordening maar uiteraard ook enkele ‘oude rotten in het vak’ die vroeger een echt volkscafé hebben uitgebaat,” klinkt het. De groep werkt momenteel aan een definitie van wat een volkscafé precies is. Op basis van typische kenmerken wil men naar een beschrijving van een volkscafé gaan. Het schenken van drank aan erg democratische prijzen, de mogelijkheid om ‘op de poef’ te drinken en de aanwezigheid van speeltoestellen zoals een flipperkast of biljart, zijn alvast enkele elementen die volgens de werkgroep typerend zijn voor een echt volkscafé.

Beschermen van de uitbating

“Wanneer we een goede definitie en oplijsting van volkscafés hebben, moet de werkgroep onderzoeken hoe we de uitbating van deze cafés juridisch kunnen beschermen. Het gaat mij immers niet alleen om de bakstenen aan de buitenkant van het gebouw. Ik wil dat een volkscafé een volkscafé blijft. Dit betekent dat er in panden waar er vandaag de dag een volkscafé gevestigd is in de toekomst geen andere vorm van handel of bewoning mogelijk mag zijn. De volkscafés zijn voor mij een belangrijk onderdeel van de ziel van Hasselt. Dit stukje folklore mag absoluut niet verloren gaan,” besluit burgemeester Claes.

Reactie

De reden dat bruine kroegen in Hasselt verdwijnen, is voor de bouwwoede van projectontwikkelaars. Volkscafés in Hasselt zijn gehuisvest in veelal huurpanden, eigendom van rijke Hasseltse families. Zij oordelen of een bruine kroeg verder mag gaan op het einde van het huurcontract, indien dat verlengd wordt. Zij oordelen ook wanneer het cafépand plaats moet maken voor nieuwbouw. Het mooiste voorbeeld was het verdwijnen van de Concordia met een gelukkig beschermde gevel, die terug is opgebouwd in de nieuwbouw. De Uilenspiegel is nog zo’n pand dat eveneens dreigt te verdwijnen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Hoe wil een plaatselijk bestuur ingaan tegen beslissing van huisbazen om bruine kroegen op te doeken? Door renovatie aan te bevelen aan de eigenaar en zwaar te subsidiëren om afbraak te vermijden? Een gebrek aan opvolging voor uitbating van zo’n café lost zich ook toevallig op door de komst van nieuwe horecamensen die het rijke horecaverleden in ere houden, zoals in De Vaart van Maastricht.

Dries Kerkstoel baat Cambrinus Hasselt uit UPDATE

Standaard

Na dertien jaar is liet kastelein Mieke Achten (61) de uitbating van de Cambrinus achter het monument van Van Veldeke in Hasselt en 34 jaar horeca-ervaring op haar palmares over aan Dries Kerkstoel (40).

mieke achten

Op dinsdag 1 september 2015 nam Dries Kerkstoel (40) het beheer van de tapkraan over. Tot en met woensdag 9 september 2015 blijft de Cambrinus dicht door werken. “Ik zal zeker niks veranderen aan de volksaard van het sinds 1870 bestaande café, behalve wat verfraaiingswerken”, aldus de nieuwe uitbater. Dries – die eerder al een tijdje Vintage Sounds Better uitbaatte in de Dorpsstraat om de hoek – heeft ervaring in tonnen aan- en afkoppelen en pintjes tappen. “De rest laat ik op me afkomen”, zegt hij in HLN. “De Cambrinus is en blijft een volkscafé, waar zowel jong en oud als rijk en arm van harte welkom is voor een consumptie, een babbel, gezelligheid of tijdens een live optreden. Die sfeer van Miekes zaak wil ik zeker met hart en ziel verderzetten”, besluit hij, met de ex-uitbaatster glimlachend op de achtergrond. We wensen Dries veel succes met zijn nieuwe uitdaging Mieke met haar verdere leven!

Vrouwentongen en mannenpraat: volkscafés in Vlaanderen

Standaard

Van 30 mei tot 26 september houdt het Nationaal Jenevermuseum een expo over Vlaamse volkscafés onder het motto ‘Vrouwentongen en mannenpraat’.

Fotograaf Jimmy Kets maakte zijn Nikon meer dan 160 prenten van het volkse leven in deze cafés, zoals ze vandaag nog bestaan.

Hij won ermee in 2008 de Promising Young Photographer Award mee. Het gaat dan ook over sanseveria’s, droge worsten, filterkoffies en kickertafels en spaarkassen.

Door hun alledaagse en ongedwongen karakter maken volkscafés deel uit van ons cultureel erfgoed. Niet de vaak waardevolle interieurs, maar eveneens de verhalen, geschiedenis en annekdotes mogen niet verloren gaan.

Kets’ originele kleurbeelden geven de levendigheid van het volkscafé weer, zonder de realiteit te verbloemen of geweld aan te doen, met het oog op detail en compositie. Daarbij kunnen de nodige relativering en een vleugje humor niet ontbreken.

Volkskunde Vlaanderen en het Huis voor Immaterieel Erfgoed vzw verlenen hun medewerking tot de verwezenlijking van deze expo.

www.jenevermuseum.be, www.volkscafés.be, www.jimmykets.be, www.volkskunde.vlaanderen.be